Katamino

André & Johnathan Perriolat

แนะนำเกม

คาทามิโนมีชิ้นส่วนรูปหลายเหลี่ยมทั้งหมด 12 ชิ้น แต่ละชิ้นจะกินพื้นที่ 5 ช่อง จึงเรียกว่า เพนตามิโน (Pentamino)

ในเกมคาทามิโน คำว่าเพนตา (PENTA) หมายถึงเพนตามิโนหลาย ๆ ชิ้นที่จะถูกวางปิดช่องว่างทั้งหมด ช่องว่างเหล่านี้ถูกกำหนดโดยสไลเดอร์บนแผ่นเกม

เริ่มแก้ปริศนา

ทุกปริศนาต้องแก้โดยใช้เพนตาวางในช่องตามที่กฎกำหนด

Penta A-3 du livret

วางสไลเดอร์ (slider) บนแผ่นเกม ระหว่างเลข 3 และ 4

Plateau avec la réglette placer entre le 3 et le 4. Zoom sur la réglette placer entre le 3 et le 4. Zoom sur la réglette placer entre le 3 et le 4.

จากนั้นวางเพนตามิโน 3 ชิ้นที่แสดงในแถว A ลงในตารางจนถึงคอลัมน์ที่ 3

Piece en forme de y séléctionner. Piece en forme de t séléctionner. Piece en forme de l séléctionner.

จัดวางเพนตา 3 (PENTA 3) ให้สำเร็จ

Plateau avec le penta A 3 résolu.

ทันทีที่เพนตานี้สำเร็จ ให้เริ่มเพนตาถัดไป

Penta A-4 du livret.

เลื่อนสไลเดอร์ไปวางระหว่างเลข 4 และ 5

Plateau avec la réglette placer entre le 4 et le 5. Zoom sur la réglette placer entre le 4 et le 5. Zoom sur la réglette placer entre le 4 et le 5.

หยิบเพนตามิโนชิ้นที่แสดงในคอลัมน์ที่ 4 ของแถว A มาเล่นพร้อมกับ 3 ชิ้นแรกที่เพิ่งใช้ไป

Pièces qui était déjà séléctionnées précedemment. Nouvelle pièce a ajouter pour le PENTA 4.

จัดวางเพนตา 4 ให้สำเร็จ

Plateau avec le penta A 4 résolu.

แก้ปริศนาเพนตาไปเรื่อย ๆ โดยเพิ่มชิ้นเพนตามิโนที่แสดงอยู่ในคอลัมน์ถัดไปทุกครั้ง และเลื่อนสไลเดอร์ไปอีกหนึ่งช่องจนกระทั่งทำเพนตา 8 ของแถว A สำเร็จ

Tout les Pentas A du livret.

ปริศนาเพิ่มเติม

วางสไลเดอร์ลงบนแผ่นเกม ระหว่างเลข4 และ 5

Plateau avec la réglette placer entre le 4 et le 5. Zoom sur la réglette placer entre le 4 et le 5. Zoom sur la réglette placer entre le 4 et le 5.

พยายามแก้ปริศนาเพนตาให้สำเร็จให้มากที่สุด โดยใช้เพนตามิโนที่มีทุกชิ้น

Solution possible pour réaliser un PENTA 4 en choisissant soi-même aléatoirement ses pièces. Solution possible pour réaliser un PENTA 4 en choisissant soi-même aléatoirement ses pièces.
Solution possible pour réaliser un PENTA 4 en choisissant soi-même aléatoirement ses pièces. Solution possible pour réaliser un PENTA 4 en choisissant soi-même aléatoirement ses pièces.

เลื่อนสไลเดอร์ไปเรื่อย ๆ เพื่อเพิ่มระดับความยาก

Solution possible pour réaliser un PENTA 5 en choisissant soi-même aléatoirement ses pièces. Solution possible pour réaliser un PENTA 6 en choisissant soi-même aléatoirement ses pièces.

รูปแบบเกมวางกลยุทธ์สำหรับเล่น 2 คน

ใช้ตารางที่อยู่ด้านหลังเล่ม วางเพนตามิโนทั้ง 12 ชิ้นข้าง ๆ ตาราง

Grille en dos du livret

ผู้เล่นคนแรกเลือกเพนตามิโน 1 ชิ้น และวางในช่องใดก็ได้ เพนตามิโนต้องวางราบกับพื้นและอยู่ในช่องได้พอดี

Grille en dos du livret

จากนั้นผู้เล่นคนที่สองเลือกเพนตามิโน 1 ชิ้นและทำเช่นเดียวกัน

Grille en dos du livret

ผู้ชนะคือผู้เล่นคนสุดท้ายที่วางเพนตามิโนลงในช่องได้เรียบร้อย

Grille en dos du livret
Pièce T Pièce L Pièce U Pièce S Pièce I Pièce VW